1. فروغ ارکان , محمد ایزدیار , بررسی نظری اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلول خورشیدی بر پایه رنگ پورفیرینی از طریق توصیفگرهای شیمی کوانتومی , ششمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
  2. محمد ایزدیار , فروغ ارکان , Carboxyl group position effect on the dye-sensitized solar cell performance and the investigation of the quantum chemistry reactivity indices , 5th Nanostructured Solar Cells Conference , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
  3. محمد ایزدیار , لزوم فناوری نانو و دستاوردهای آن , اولین سمینار منطقه ای فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱/۲۷